Second lieutenant Jan Bołbott fighting in “Tynne” section

Wszystkim zainteresowanym losami 4. kompanii baonu fortecznego KOP „Sarny”, a zwłaszcza historią bohaterskiego dowódcy odcinka „Tynne” - ppor. Jana Bołbotta, polecam do przeczytania artykuł naukowy, mojego autorstwa, opublikowany w angielskiej wersji językowej w wydawnictwie Humanities and Social Sciences, HSS, vol. XX, 22 (2/2015). W artykule przybliżono ostatnie chwile ppor. Bołbotta, broniącego wraz ze swoim oddziałem wschodnich granic Rzeczypospolitej w rejonie miejscowości Tynne k. Sarn, nad rzeką Słuczą, po napaści przez Związek Radziecki we wrześniu 1939 roku.

Z dostępnych informacji, popartych wynikami badań terenowych, można wywnioskować, że ppor. Jan Bołbott przebywał w trakcie walk w schronie nr 4 o kryptonimie „Pies”, a nie w schronie nr 9 „Pirat”, jak dotychczas powszechnie uważano, i tam też - być może tam - poległ w dniu 19 września 1939 roku. Analiza dostępnych relacji uczestników walk, a szczególnie dowódcy kompanii, kpt. Emila E. Markiewicza, prowadzi do wniosku, że ppor. Bołbott mógł przeżyć szturm sowieckich saperów na schron, w którym się znajdował (nie można tego wykluczyć), i podobnie jak wielu jego współtowarzyszy walk, został zamordowany przez żołnierzy Armii Czerwonej w pobliskim lesie, po przeciwnej stronie rzeki.

Artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej

http://hss.prz.edu.pl/pl/wersja-elektroniczna/2015/22-22015/ , s. 177-190.

Dariusz Szymanowski

 

Poniżej:

- ppor. Jan Bołbott, zdjęcie z okresu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1935 r. (ze zbiorów T. Rodziewicza, autora książki Ppor. Jan Bołbott (1911-1939)

- Tynne n. Słuczą, ruiny schronu nr 4 "Pies" dowódcy odcinka "Tynne" ppor. Jana Bołbotta, 2015 r. (fot. autor)