Poszukiwania miejsca spoczynku mjr. Hubala – etap II

W sobotę 19.03.2016r. na cmentarzu w Inowłodzu został przeprowadzony kolejny etap poszukiwań miejsca spoczynku mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Poprzedni etap pozwolił na „rozpoznanie” miejsca i wykonanie pierwszych prac ziemnych, w trakcie których odnaleziono niewielki fragment kości czaszki. Celem kolejnego etapu prac miało być zbadanie miejsca oznaczonego betonową płytą, poprzez wykonanie w tym miejscu głębokiego wkopu pomiędzy nagrobkami.

W wyniku wykonanych prac nie odnaleziono miejsca spoczynku mjr. Hubala, jednak w miejscu poszukiwań, w wierzchniej warstwie ziemi, natrafiono na kolejne, dwa drobne fragmenty kości ludzkich: jeden  o wymiarach ok. 2x2cm, oraz drugi (prawdopodobnie fragment kości strzałkowej), o długości ok. 10 cm. Podobnie jak poprzednio, odnalezione fragmenty kostne zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia badań genetycznych.

Choć wynik badań może mieć istotne znaczenie dla przebiegu i zakresu dalszych prac, to przewiduje się, że bez względu na ten wynik, prace będą kontynuowane.

 Dariusz Szymanowski

Autor zdjęć: Marta Szymanowska