Tynne – historia na nowo pisana cz. II

Ukazał się drugi zeszyt opisujący działania związane z poszukiwaniem mogił żołnierzy 4. kompanii baonu fortecznego KOP „Sarny”, poległych w walkach na odcinku „Tynne” nad Słuczą, na dawnych Kresach Wschodnich, po agresji Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 r. Publikacja jest podsumowaniem tego, co zrobiono w tej sprawie w okresie od kwietnia 2015 r. do chwili obecnej. Minęło półtora roku od czasu odnalezienia przez Stowarzyszenie „Wizna 1939” miejsca rozstrzelania polskich żołnierzy prowadzonych do niewoli sowieckiej po walkach na odcinku "Tynne" oraz rok od odnalezienia i ekshumacji pierwszych szczątków żołnierza. Niestety, z przyczyn od nas niezależnych polski bohater wciąż czeka na godny pochówek…

Bardziej optymistycznie zapowiada się pod tym względem rok 2017, a to ze względu na zapowiedź włączenia się do sprawy (o co zabiegaliśmy) Instytutu Pamięci Narodowej i podjęcia się we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wizna 1939” dalszych poszukiwań i ekshumacji. Jednak to, co w obecnej chwili jest najważniejsze, to zapowiedź urządzenia godnego pochówku ekshumowanych w listopadzie 2015 r. szczątków polskiego żołnierza.

- Instytut Pamięci Narodowej poczytuje sobie za zaszczyt możliwość podjęcia się w 2017 r. godnego pochówku żołnierza 4. kompanii Batalionu Fortecznego KOP „Sarny”, który zginął w walce z Sowietami w rejonie m. Tynne nad Słuczą […].

Uważamy również, że uroczysty pogrzeb żołnierza KOP powinien się odbyć
z asystą Sił Zbrojnych RP […],

napisał na skutek naszej interwencji w tej sprawie Prezes IPN dr Jarosław Szarek w przekazanym nam do wiadomości piśmie, skierowanym do Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego MON, Pana Sławomira Frątczaka.

Mamy nadzieję, że pogrzeb żołnierza odbędzie się w Polsce i zostanie zaakceptowana zaproponowana przez nas lokalizacja kwatery wojennej na cmentarzu w rejonie Lublina, gdyż z okolic Lublina i Kraśnika pochodziła większość żołnierzy walczących na odcinku „Tynne”.

Publikacja jest kontynuacją części I, wydanej pod tym samym tytułem; zawiera 30 stron oraz szereg zdjęć o charakterze dokumentacyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Dariusz Szymanowski

 

Spis treści:

WSTĘP

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO TYNNEGO I POSZUKIWAŃ MOGIŁ ŻOŁNIERZY KOP
W DNIACH 15 -19 KWIETNIA 2015 r.

Poszukiwania za mostkiem, wzdłuż drogi
Badanie terenu wokół schronów „Wyrok” i „Wyskok” rejonu „Berducha”
Gajówka Niemowica
Koszary 4. kompanii w lesie pod Znosiczami
Jaz Przekora

ZWROT W POSZUKIWANIACH
Ponowny wyjazd do Tynnego i odnalezienie miejsca rozstrzelania polskich żołnierzy
Przedmioty znalezione w dniu 23 maja 2015 r. w lesie Suhaki
Ekshumacja
(Nie)godny pochówek
Adam Knieja

POSZUKIWANA WCIĄŻ TRWAJĄ…
Miejsce rozstrzelania 7-miu polskich oficerów
Gdzie mogiły z tamtych lat…
Trzeba się śpieszyć…