NAGRODY „ANIOŁ STRÓŻ ZIEMI WOŁOMIŃSKIEJ” WRĘCZONE

W dniu 18 marca br. wręczono statuetki „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej” – za działalność w krzewieniu wartości narodowo-patriotycznych i chrześcijańskich w roku 2016.

Działalność Kapituły, której członkami są przedstawiciele środowisk patriotycznych i organizacji społecznych ziemi wołomińskiej, Burmistrz Wołomina i Starosta Wołomiński, trwa od 2000 r. Pomysłodawcą wyróżnienia jest Kazimierz Zych, natomiast autorem projektu i statuetki prof. Czesław Dźwigaj z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W tym roku uhonorowano dwie osoby i organizację społeczną. Wyróżnienie otrzymali: prezes Stowarzyszenia „Wizna 1939” i Fundacji „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa - Dariusz Szymanowski, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej - Krzysztof Szwagrzyk oraz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych z Tłuszcza. Dodatkowo medale "Cudu nad Wisłą" otrzymali: Michał Prętkiewicz i Dariusz Marcinkiewicz.

Niewątpliwie w tym roku galę zdominowali ludzie, dla których historia i pamięć o bohaterach stanowi treść ich życia. Dotyczy to także nauczycieli odznaczonych medalem pamiątkowym „Cudu nad Wisłą”.

Podczas uroczystości prof. Krzysztof Szwagrzyk powiedział do uczestników: Jeżeli nam nie starczy już życia, to będą ci młodzi, którzy z nami pracują. Ci młodzi Polacy, którzy nie wstydzą się patriotyzmu, nie wstydzą tego, że są Polakami i uczestniczą w tych pracach. Robią to w sposób piękny, bardzo zaangażowany, z osobistym przeświadczeniem, że tak być powinno, że to jest dla nich honor. Spełniamy swój obowiązek i wierzę, że będziemy mogli to robić przez następne lata.

Właśnie po to takie wyróżnienia są przyznawane. Jest to przyjemne, ale przede wszystkim zobowiązujące. Pamięć o bohaterach i dług jaki mamy do spłacenia wobec nich, ale także przykład dla młodych ludzi, którzy w sposób godny uznania angażują się w badania i poszukiwania mogił bohaterów.

Dariusz Szymanowski wspomniał o planowanym do realizacji w tym roku, wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, projekcie poszukiwania miejsc spoczynku żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza 4. kompanii baonu fortecznego „Sarny”, którzy zostali pomordowani w bestialski sposób przez Sowietów po walkach na odcinku „Tynne”. Po dziś dzień bohaterowie wojny 1939 r. z kresowych stanic nie doczekali się godnego pochówku, a ich szczątki ukryto w nieznanych miejscach nad Słuczą. Przypadek sprawił, że obaj badacze zostali uhonorowani tą samą nagrodą, a w tym roku planują ekspedycję na dawne Kresy II Rzeczypospolitej. Prezes Stowarzyszenia „Wizna 1939” nadmienił także o stanie poszukiwań miejsca spoczynku legendarnego dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i zapowiedział, że już wkrótce ukaże się publikacja, w której przedstawi nowe informacje na ten temat.

Jak zgodnie podkreślali wszyscy laureaci, przyznane wyróżnienia, chociaż dają wiele satysfakcji, są przede wszystkim zobowiązaniem do dalszego, jeszcze lepszego działania. A że zapowiedź wspólnych projektów wróży ogrom pracy do wykonania, życzymy, by 2017 rok okazał się owocny w przywracaniu pamięci o polskich bohaterach.

 Marcin Sochoń

poniżej fotorelacja z uroczystości
/autor zdjęć Marcin Sochoń/