„RELIKWIE” MJR. RAGINISA W KOMOROWIE

Historia wojny 1939 roku, pomimo że już sporo na ten temat napisano, wciąż kryje wiele niezbadanych wątków. Podobnie jest z obroną odcinka „Wizna”. Ekshumacja dowódców wizneńskiej reduty w 2011 r. potwierdziła, że także i ta historia wymaga nieustannych badań i zadawania pytań, że przed nami kolejne, nowe wyzwania. Wtedy okazało się, że bohaterowie Września 1939 r. spoczywali nad rowem, w pasie drogowym u podnóża Góry Strękowej, a ich uroczysty pochówek uzmysłowił nam wszystkim, jak ważne i potrzebne jest podejmowanie tego typu działań. Po tamtych wydarzeniach pozostały, niczym relikwie, przedmioty odnalezione w mogile, które przypominają bohaterów spod Wizny.

Obecnie artefakty przekazujemy do Sali Tradycji 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej, „w mury” dawnej Szkoły Podchorążych Piechoty, której Władysław Raginis był absolwentem. Będą tu służyły edukacji i wychowaniu nie tylko młodego pokolenia żołnierzy, ale także uczniów miejscowych szkół; będą oglądane i podziwiane przez licznie odwiedzające to miejsce wycieczki.

Po mjr. Raginisie pozostały bezcenne przedmioty, świadczące o spełnionym obowiązku wobec Ojczyzny; wracają do miejsca, w którym uczono jak ten obowiązek należy wypełnić. Sala Tradycji, gdzie znajdują się teraz eksponaty ma pokazywać, że mamy z czego być dumni, ale i przypominać, że wobec bohaterów wciąż mamy niespłacony dług wdzięczności.

Z Komorowa wyjechaliśmy w poczuciu satysfakcji, że tak bliskie nam przedmioty pozostawiamy w godnym miejscu i dobrych rękach.

Dziękujemy Panu płk. Tomaszowi Czekalskiemu za życzliwość i okazaną pomoc, za serdeczne przyjęcie oraz chęć kultywowania historii bohaterów odcinka „Wizna”, a Panu mjr. Andrzejowi Komorowskiemu za przyjęcie pamiątek i udostępnienie miejsca na ekspozycję. Jesteśmy przekonani, że miejsce to będzie stale się rozwijać (już wkrótce planujemy przekazanie kolejnych eksponatów historycznych związanych z SPP Komorowo), a skromna gablota pozwoli zachować w pamięci wielkich bohaterów z 1939 r.

Dariusz Szymanowski

zdjęcia: Marcin Sochoń, Dariusz Szymanowski