Po promocji książki...

W dniu 22 września br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie odbyła się promocja książki „Gdzie spoczywa Hubal?”, wydana przez Stowarzyszenie „Wizna 1939", autorstwa Dariusza Szymanowskiego. Na spotkanie z autorem przybyło wiele osób zainteresowanych poszukiwaniami miejsca spoczynku Hubala oraz publikacją. Autor opowiedział o okolicznościach powstania książki, a także odniósł się do wybranych kwestii  merytorycznych, które – co zrozumiałe – najbardziej interesowały czytelników. Na koniec zadawano pytania, na które odpowiedzi udzielił sam autor oraz wspierający go podczas spotkania Marcin Sochoń. 

Jak się można domyślać, książka choć wyjaśnia wiele kwestii, nie rozwiewa wszystkich wątpliwości. Dlatego formą „uzupełnienia” publikacji będą spotkania autorskie, podczas których temat poszukiwań zostanie szerzej rozwinięty. Takie spotkanie z autorem odbyło się już w Zegrzu k. W-wy, zaś następne odbędzie się w Wyszkowie w dniu 5 października br. (czwartek). W dalszej kolejności planowane są spotkania w Tomaszowie Maz., Lubochni i innych miejscowościach (m.in. w Ostrowi Maz.). Podczas spotkań można zadać autorowi pytanie i bezpośrednio z nim porozmawiać. Ponadto w szerszym zakresie prezentowana jest ikonografia związana z tym tematem. Zachęcamy do takiej formy poznawania historii.

Ważnymi wydarzeniami, nie tylko ze względu na możliwość zaprezentowania książki, były uroczystości patriotyczne w Porębie-Kocęby k. Wyszkowa w dniu 24 września br., oraz w Krubkach-Górkach k. Wołomina w dniu 1 października, upamiętniające przejście lub pobyt Hubala w tych miejscowościach. Licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości mieli okazję zapoznać się z publikacją oraz dowiedzieć od autora się o szczegółach prowadzonych prac badawczych.

Poniżej fotorelacja ze spotkania promocyjnego w Wołominie i w Zegrzu.

                                                                         Dariusz Szymanowski

 
Autorzy zdjęć: Marta Szymanowska, Marcin Sochoń