OŚWIADCZENIE W SPRAWIE POSZUKIWAŃ MIEJSCA SPOCZYNKU HUBALA W INOWŁODZU

Szanowni Państwo, w związku z podaniem do publicznej wiadomości (w niedzielę 15 października br.) na antenie Radia TOK FM, przez Henryka Sobierajskiego (wnuka mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”) nieprawdziwej informacji, iżby badania genetyczne były już znane i wykluczyły badania przeprowadzone na cmentarzu w Inowłodzu, niniejszym informację tę dementuję. Dementuję także, jako niezgodny z prawdą, „news” o treści „Znamy wyniki badań DNA”, zamieszczony na profilu facebookowym majorhubal.pl.

Badania DNA prowadzone są w Zakładzie Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na zlecenie Fundacji „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa, organizatora prac w Inowłodzu; wciąż nie znamy wyników tych badań.

W dniu wczorajszym potwierdziłem w korespondencji z dr. Andrzejem Ossowskim, prowadzącym sprawę, że badania nadal trwają, a po ich zakończeniu wyniki zostaną przekazane Fundacji, jako zleceniodawcy. Wtedy też zostaną publicznie ogłoszone, po uprzednim powiadomieniu wojewody łódzkiego (który wydał zezwolenie na prace w Inowłodzu) i Instytutu Pamięci Narodowej.

Oświadczam ponadto, w nawiązaniu do ww. audycji radiowej, że p. Henryk Sobierajski nie może posiadać wiedzy (ani dokumentacji) na temat szczegółów prac ekshumacyjnych w Inowłodzu, albowiem nigdy w tych pracach nie uczestniczył i nie był przy nich obecny, pomimo że był za każdym razem przez nas zapraszany i powiadamiany o ich terminie. Wypowiadanie się na temat poszukiwań przez osoby nie biorące udziału w pracach i nieobecne przy poszukiwaniach, a więc niemające pełnej wiedzy na ten temat, wprowadza niesłużące nikomu i niczemu zamieszanie wokół tej sprawy. Poszukiwania w Inowłodzu wciąż trwają, choć zostały zawieszone na czas wykonania badań DNA, i w zależności od ich wyników, będą dalej kontynuowane lub zostaną definitywnie zakończone.

Jednocześnie zwracam się do osób kontaktujących się z Zakładem Genetyki Sądowej w Szczecinie, działających rzekomo w moim imieniu lub z mojego polecenia, próbujących w ten sposób wydobyć informacje o wynikach badań, by zaniechały tych praktyk, bowiem już wcześniej zostało przeze mnie zastrzeżone, iż takich „upoważnień” nikomu udzielać nie będę.

Proszę o zachowanie należnej powagi w tej sprawie.

Dariusz Szymanowski, prezes
Fundacji „Honor, Ojczyzna”
im. Majora Władysława Raginisa
i Stowarzyszenia „Wizna 1939”