Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych

W dniu wczorajszym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla osób zasłużonych dla Polski. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia wręczał wicewojewoda Pan Artur Standowicz. Miło nam poinformować, że wśród osób wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia „Wizna 1939” oraz Fundacji „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa.

Za działalność na rzecz upamiętniania historii Polski oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnych Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

- Małgorzata Stankiewicz, wiceprezes Fundacji „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa i wieloletni współpracownik Stowarzyszenia „Wizna 1939”. Pani Stankiewicz aktywnie wspiera naszą działalność w zakresie organizacyjno-księgowym, ale nie tylko, od początku istnienia Stowarzyszenia. Warto przypomnieć, że to m.in. dzięki jej pomocy i zaangażowaniu w 2009 r. na Górze Strękowej k. Wizny odbyła się pamiętna uroczystość z okazji 70. rocznicy bitwy pod Wizną, pod patronatem śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

- Kpt. Marcin Sochoń, wiceprezes Stowarzyszenia „Wizna 1939”, od 2011 roku nadzwyczaj aktywnie i czynnie uczestniczący w pracach Stowarzyszenia. Uczestniczył w wielu akcjach poszukiwawczych, zakończonych ciekawymi odkryciami historycznymi. Brał czynny udział m.in. w ekshumacji szczątków bohaterów Września 1939 roku - kpt. Władysława Raginisa pod Wizną, kpr. pil. Stanisława Zarzeckiego pod Wołominem, a także w poszukiwaniach miejsca spoczynku mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Przyczynił się także do odnalezienia miejsca rozstrzelania, wziętych do niewoli po walkach na odcinku "Tynne", żołnierzy KOP 4. kompanii baonu fortecznego „Sarny” w miejscowości Tynne nad Słuczą, na Kresach Wschodnich. Ale wolontarystyczna działalność Marcina Sochonia to także praca edukacyjna z młodzieżą. Jako inspektor Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego od wielu lat prowadzi założony przez siebie oddział „Strzelców” działający przy Stowarzyszeniu „Wizna 1939”; niezastąpiony rzecznik Stowarzyszenia „Wizna 1939” i prowadzący, cieszący się bardzo dużą popularnością profil facebookowy Stowarzyszenia.

- Maciej Wyczółkowski, członek Stowarzyszenia "Wizna 1939". Najmłodszy stażem (spośród odznaczonych), ale niewątpliwie także bardzo zaangażowany – na miarę swoich możliwości – w prace Stowarzyszenia. Brał udział niemal we wszystkich akcjach poszukiwawczych, w tym także ostatnich - poszukiwaniach miejsca spoczynku mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Ale przede wszystkim, to Maciej Wyczółkowski dokonał ekshumacji szczątków śp. kpr. pil. Stanisława Zarzeckiego, poległego we wrześniu 1939 roku pod Wołominem, odnalezionych w 2014 r., jak również brał udział w organizacji uroczystości pogrzebowej. Obecny podczas każdego naszego wyjazdu, był jednym z tych, którzy przyczynili się do odnalezienia miejsca mordu na polskich żołnierzach KOP, wziętych do niewoli sowieckiej po walkach w Tynnem k. Sarn, na dawnych Kresach Wschodnich, po 17 września 1939 roku.

Oczywiście, to tylko niektóre zasługi wyróżnionych osób, bo nie sposób wymienić wszystkie. Szczerze gratulujemy tego wielkiego, ale bardzo zasłużonego wyróżnienia, które, mamy nadzieję, stanie się motywacją do dalszej pracy. 
                                                                         Dariusz Szymanowski