BUDUJĄ DROGĘ NA SZCZĄTKACH POLSKICH ŻOŁNIERZY?

Pomimo naszej interwencji (7 września br.) w sprawie odnalezienia na wysokości wsi Mątwica k. Nowogrodu przy modernizacji drogi wojewódzkiej 645, szczątków m. in. polskich żołnierzy, wykonawca nadal kontynuuje prace budowlane.

W czwartek 6 września br. podczas prac przy budowie drogi wojewódzkiej nr 645, obok przydrożnej kapliczki, odnaleziono szczątki ludzkie. O odkryciu została powiadomiona policja, a następnie pod nadzorem prokuratora przeprowadzono ekshumację. O sprawie tej poinformował portal 4lomza.pl https://4lomza.pl/index.php?wiad=49909

Po przybyciu na miejsce (następnego dnia) przedstawiciela Stowarzyszenia „Wizna 1939” i przeprowadzeniu rozmów ze świadkami odnalezienia oraz uczestnikami prac budowlanych okazało się, że pochówki nie pochodzą z jednego okresu, a ponadto w ziemi mogą jeszcze zalegać zabytki, łuski, amunicja lub elementy broni. Świadczy o tym chociażby odnaleziony magazynek od karabinu Browning i metalowe elementy pasków. Według opinii historyka prof. Krzysztofa Sychowicza (zamieszczonej na portalu 4lomza.pl), mogły to być szczątki polskich powstańców, żołnierzy z 1939 r., ale także ofiar Urzędu Bezpieczeństwa. Okoliczni mieszkańcy wyraźnie wskazywali także zbiorową mogiłę 86 żołnierzy 42 Pułku Piechoty z 1939 r., których ekshumowano w okresie powojennym. Miejsce to było wyraźnie widoczne w terenie, i w tym właśnie miejscu na powierzchni ziemi pojawiały się szczątki ludzkie.

Nasza interwencja z 7 września i kolejna wizyta 8 września we wczesnych godzinach porannych zakończyła się interwencją policji i chwilowym przerwaniem prac budowlanych. Niestety, po kilku dniach oczekiwania i naszej deklaracji w obecności funkcjonariuszy policji o możliwości naszej pomocy, sytuacja się nie zmieniła. W środę 19 września otrzymaliśmy informację, że na powierzchni pojawiają się kolejne szczątki ludzkie, ale jednocześnie kontynuowane są prace budowlane; na miejscu została wysypana już pierwsza warstwa podsypki pod drogę. W związku z tym 20 września wystosowaliśmy drogą elektroniczną pismo do: wojewody podlaskiego, wojewody mazowieckiego, Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Białymstoku, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, Prokuratury  Rejonowej w Łomży oraz na policję w Łomży, z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Prace przy budowie drogi są kontynuowane, została położona kolejna warstwa piasku pod drogę, jako przygotowanie do położenia asfaltu, a miejsce nie zostało należycie przebadane. Instytucje, które o całej sprawie wiedziały do dzisiaj nie zareagowały.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z apelem i prośbą o rozpowszechnienie tej informacji. Być może pozwoli to na wstrzymanie prac budowlanych, sprawdzenie miejsca po ekshumacji i wydobycie pozostałych szczątków ludzkich oraz przebadanie miejsca pod kątem ukrytych w ziemi przedmiotów (artefaktów). Nasze, ale nie tylko nasze, doświadczenia potwierdzają, że powojenne ekshumacje często były prowadzone w sposób pobieżny i wybiórczy. Takie mogiły nawet po ekshumacji żołnierzy mogą zawierać jeszcze bardzo wiele szczątków, elementów wyposażenia osobistego lub nawet tzw. nieśmiertelniki, które mogą dopomóc w identyfikacji poległych żołnierzy. Nie pozwólmy na to, by szczątki poległych żołnierzy polskich z 1939 r. spoczywały pod drogą.

Prosimy Państwa o reakcję i pomoc, by sprawa nie została przemilczana.

Dariusz Szymanowski