BRONIMY POLA BITWY POD BYCZYNĄ! STOWARZYSZENIE STRONĄ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PRZED RDOŚ

Zbliża się 433 rocznica bitwy pod Byczyną (24 I 1588 r.), wielkiego triumfu wojsk hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego nad armią Maksymiliana III Habsburga. O bitwie i o naszych działaniach pisaliśmy w lipcu 2019 r. na naszej stronie:

http://www.wizna1939.eu/index.php/137-wspolnie-walczymy-o-pole-bitwy-pod-byczyna

Wprawdzie nie udało się nam uzyskać pozwolenia na poszukiwania zabytków na tym terenie, ale skutecznie doprowadziliśmy do tego, że takie badania zostały przeprowadzone w 2020 r. na zlecenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dziękujemy!). W ich efekcie, udało się ustalić lokalizację pola bitwy, a w zasadzie potwierdzić to, co od dawna twierdzili miejscowi regionaliści. W trakcie tych badań, na polu bitwy udało się znaleźć ponad tysiąc artefaktów, głównie z tego okresu !!!

To ważne ustalenia, które nie mogą pozostać bez wpływu na wybór wariantu przebiegu planowanej obwodnicy Byczyny. Bo dziś nie ma już wątpliwości, że jeden z tych wariantów ma przebiegać przez sam środek pola bitwy, narażając na bezpowrotne zniszczenie to wspaniałe dziedzictwo kulturowe.

Dlatego, kontynuując naszą misję, mając już pewność co do lokalizacji pola bitwy pod Byczyną, w celu jego ochrony, postanowiliśmy na tym etapie włączyć się czynnie do udziału w postępowaniach administracyjnych związanych z wyborem wariantu przebiegu drogi.

Obecnie Stowarzyszenie zgłosiło swój udział w postępowaniu przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S11 […]. Wniosek nasz został rozpatrzony pozytywnie i dalej Stowarzyszenie będzie występowało w sprawie w charakterze strony tego postępowania. O dalszych efektach naszych działań będziemy Państwa informowali na naszym portalu i w mediach społecznościowych.

Poniżej prezentujemy wniosek Stowarzyszenia o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wydane w tej sprawie postanowienie RDOŚ.