CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI HISTORYCZNEJ W WIŹNIE

Od 1-go września czynne jest w Wiźnie Centrum Informacji i Edukacji Historycznej, zorganizowane przez Stowarzyszenie "Wizna 1939" w ramach projektu p.t. "Historia źródłem integracji społeczności lokalnej". Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Patronat nad działalnością CIiEH w Wiźnie objęło Narodowe Centrum Kultury.

Projekt jest skierowany głównie do mieszkańców Podlasia jak i samej Wizny (ale nie tylko), a jego szczegółowe cele to:
-zainteresowanie historią regionu,
-utrwalanie pamięci o bohaterskiej obronie Wizny we wrześniu 1939r.
-popularyzacja wiedzy o regionie w okresie II wojny światowej,
-integracja społeczności lokalnej wokół tematów historycznych, zwłaszcza wokół historii Wizny i bitwy pod Wizną,
-przygotowywanie mieszkańców, zwłaszcza młodzieży do dalszego przekazywania wiedzy o historii regionu, w tym o bitwie pod Wizną we wrześniu 1939r.,
-włączanie mieszkańców Wizny i okolic do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

W ramach projektu organizowane są wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentowane są zdjęcia a także filmy o tematyce historycznej, w tym o bitwie pod Wizną. Jako pierwsza została zorganizowana wystawa plakatu wojennego Rafała Roskowińskiego, odbyły się też pierwsze spotkania z młodzieżą. Częstym, ale zawsze wyjątkowym gościem CIiEH jest miejscowy artysta i pieśniarz Pan Tadeusz Grabowski, autor i wykonawca pięknych, patriotycznych utworów nawiązujących do historii Polski.

Zapraszamy wszystkich, a szczególnie młodzież szkolną, codziennie w dni powszednie w godz. 8.00-15.30. Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. kom. 784-523-904.