KOP - po spotkaniu w Wiźnie

W dniu 19.02.2010 r. Stowarzyszenie „Wizna 1939” zorganizowało spotkanie poświęcone Korpusowi Ochrony Pogranicza. Naszymi specjalnymi gośćmi byli członkowie Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z Warszawy.

Na spotkanie przybyło sporo jak na nasze skromne warunki osób, zainteresowanych historią tej elitarnej formacji wojskowej. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także członkowie grup rekonstrukcyjnych z Osowca – GRH Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu oraz GRH SGO „Narew” z Łomży. Obecność funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy KOP z grup rekonstrukcyjnych niewątpliwie podniosła rangę spotkania i wywołała wyjątkową, podniosłą atmosferę wśród obecnych osób. Na spotkanie przybyło też wielu mieszkańców Wizny zainteresowanych historią KOP-u.

Niestety ze względu na stan zdrowia nie dotarło do nas kilka osób ze Stowarzyszenia Weteranów, które wcześniej zapowiedziały i potwierdziły swoją obecność.

Po powitaniu przybyłych gości i krótkim wprowadzeniu przez gospodarza spotkania wykład na temat historii KOP przedstawił członek Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Pan Waldemar Bocheński. Prelekcja była urozmaicona prezentacją zdjęć archiwalnych ze zbiorów SWPFG, a po jej zakończeniu pokazem 2-ch filmów dokumentalnych. Filmy przedstawiały wspomnienia weteranów-uczestników walk z wojskami sowieckimi, a także wspomnienia o żołnierzach KOP-u zamordowanych w Katyniu. Na stojąco, jako wyraz hołdu i czci dla żołnierzy KOP, odsłuchano hymnu Korpusu Ochrony Pogranicza, a następnie utworu artysty ludowego i pieśniarza Pana Tadeusza Grabowskiego z Wizny w jego autorskim utworze pt. „Katyński las”. Spotkanie trwało ok. 2 godzin i było ciekawą lekcją historii, a dla niektórych wręcz pierwszą lekcją historii na ten temat! Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia „Wizna 1939” Dariusz Szymanowski zadeklarował gotowość zorganizowania na jesieni b.r., dużej konferencji naukowej na temat Korpusu Ochrony Pogranicza, co wszyscy przyjęli z ogromnym zadowoleniem.

Spotkanie poświęcone Korpusowi Ochrony Pogranicza zostało zorganizowane w Centrum Informacji i Edukacji Historycznej w Wiźnie w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie "Wizna 1939", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Historia źródłem integracji społeczności lokalnej”.

Relację ze spotkania zarejestrowała TV Skorpion (zob. http://www.studioskorpion.pl).