Podlaska Marka Roku

W dniu wczorajszym w salach Dworku Czarneckiego w Białymstoku odbyła się prezentacja pretendentów kandydujących do miana Podlaskiej Marki Roku – cyklicznego konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego. W kategorii „Przedsięwzięcie” do konkursu zostały również zgłoszone Obchody 70 rocznicy bitwy pod Wizną, jakie miały miejsce w dniu 6 września 2009r. na Górze Strękowej k. Wizny.

W plebiscycie swoich faworytów wskazują mieszkańcy woj. podlaskiego, zaś ostatecznego wyboru dokonuje 16 osobowa Kapituła. Kapituła została podzielona na cztery grupy, z których każda miała za zadanie zapoznanie się a następnie ocenienie jednej kategorii konkursowej. Każdy produkt czy przedsięwzięcie było oceniane na podstawie czterech odmiennych dla poszczególnych kategorii kryteriów. Każde kryterium mogło otrzymać od 0 do maksymalnie 5 punktów. I tak np. oceniając "podlaskie przedsięwzięcia" członkowie Kapituły brali pod uwagę znaczenie dla promocji i popularyzacji województwa, zasięg terytorialny i liczbę odbiorców, innowacyjność i oryginalność oraz regionalny charakter działania.

Nasze stanowisko zaszczycili swoją obecnością Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański oraz Członek Zarządu Województwa Jacek Piorunek (na zdjęciu), którzy przez kilka minut z zainteresowaniem przyglądali się przygotowanej prezentacji.

Ogłoszenie oficjalnych wyników tegorocznej edycji Konkursu nastąpi już wkrótce, w trakcie uroczystej gali, która odbędzie się w 27 marca w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej.