ŻAŁOBNE PIEŚNI KATYŃSKI ŚPIEWA LAS ...

Historia znów zatoczyła koło. 70 lat temu katyński las niedaleko Smoleńska był świadkiem okrutnego mordu na polskich oficerach. Dziś, w rocznicę tamtych wydarzeń dotknęła nas kolejna tragedia narodowa. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński,

jego żona Maria Kaczyńska, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, generałowie - dowódcy polskich sił zbrojnych i wielu innych wysokich rangą urzędników i funkcjonariuszy państwowych, polityków. Wśród nich ci, którzy nie tak dawno swoją obecnością zaszczycili uroczystości 70 rocznicy bitwy pod Wizną: Wicemarszałek Sejmu RP Krzysztof Putra, Szef Kancelarii Prezydenta Minister Władysław Stasiak, Kanclerz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki, Członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari ppłk Zbigniew Dębski.

Pojechali, aby przypomnieć światu o zbrodni katyńskiej, aby uczcić i oddać hołd najznakomitszym synom II Rzeczypospolitej bestialsko zamordowanym przez NKWD w 1940 r. i w hołdzie tym złożyli najwyższą ofiarę – ofiarę własnego życia. Cześć Ich pamięci!

W tych trudnych dniach dla naszej Ojczyzny, wszyscy łączymy się w żałobie narodowej.
Katyń, Smoleńsk, nigdy nie zapomnimy.

Stowarzyszenie "WIZNA 1939"