STRAŻ GRANICZNA II RZECZYPOSPOLITEJ

Po odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 1918 roku, głównym zadaniem jakie stanęło przed rządem polskim było zabezpieczenie granic państwa polskiego.

W latach 1918-1924, a nawet później, bo 1928 roku wykrystalizował się system ochrony granic - oddzielny dla granicy wschodniej i zachodniej ówczesnego odrodzonego państwa. W dniu 22 marca 1928 roku Prezydent Ignacy Mościcki powołał Straż Graniczną - formację przeznaczoną do ochrony granicy zachodniej i południowej II Rzeczypospolitej Polskiej. W Centrum Informacji i Edukacji Historycznej w Wiźnie zorganizowano kolejną wystawę (poprzednia dotyczyła Korpusu Ochrony Pogranicza) ukazującą historię i dorobek tej formacji granicznej w ochronie granicy naszego państwa. Wystawa została zorganizowana dzięki uprzejmości Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, a jej autorem jest ppłk SG Kajetan Szczepański.

Wystawa będzie czynna do końca maja b.r.

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 8.00-16.00, wstęp wolny .