NIKIFOR Z WIZNY

Zapraszamy na promocję wierszy i pieśni patriotycznych Pana TADEUSZA GRABOWSKIEGO z Wizny, wydanych przez Stowarzyszenie "Wizna 1939" w publikacji p.t. "Polsko, moja Ojczyzno..." . Promocja wydawnictwa oraz spotkanie z autorem odbędzie się w dniu 11 listopada b.r. w Wiźnie w Domu Parafialnym przy kościele św. Jana Chrzciciela w Wiźnie, o godz. 10.30 (po mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny).

Pan Tadeusz Grabowski jest od urodzenia związany z Wizną. Swoje pierwsze utwory zaczął pisać już w szkole podstawowej. Niewątpliwie ogromny wpływ na jego twórczość wywarła wojna, którą przeżył, przebywając przez cały czas w okolicach Wizny, jednak wiersze z tego okresu nie zachowały się. Wydany tomik poezji zawiera 50 wierszy i pieśni o charakterze patriotycznym, bardzo osobistych, będących swoistą "reakcją" autora na bieżące wydarzenia społeczne i polityczne. Wydanie książki jest dla nas tym bardziej cenne, że jest to pierwszy i jedyny jak dotychczas zbiór niemal całej zachowanej twórczości Pana Grabowskiego. Zapraszamy na uroczystość i polecamy twórczość tego artysty.