ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w Wiźnie podsumowujące realizację projektu "Nie tylko polskie Termopile... Wizna w latach 1939-1945", realizowanego przez Stowarzyszenie "Wizna 1939". Podczas spotkania zostanie zaprezentowana książka wydana pod tym samym tytułem, zawierająca wspomnienia mieszkańców Wizny i okolic z okresu wojny oraz liczne fotografie z tego okresu. Nasze zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu przyjął znany historyk, prof. dr hab. Adam Dobroński, który jednocześnie przygotował przedmowę do książki.

Przypomnijmy, że projekt "Nie tylko polskie Termopile..." Stowarzyszenie realizowało od wiosny tego roku, a jego celem było pozyskanie relacji świadków z okresu wojny i zarejestrowanie ich w formie nagrań wideo. Nagrania te (wywiady) były następnie prezentowane w lokalu Stowarzyszenia w Wiźnie przy Pl. Raginisa 3 w formie wystawy multimedialnej, od czerwca b.r. Jednocześnie wypowiedzi osób, które udzieliły nam wywiadów zostały przepisane i wydane w formie albumowej, jako uzupełnienie wystawy. W najbliższą niedzielę mamy zaszczyt i okazję zaprezentować te wydawnictwo.

W projekcie wzięło udział kilkadziesiąt osób z całej Polski, a także mieszkających dziś poza granicami kraju. Wydarzenia z okresu wojny widziane oczami młodych ludzi, a często dzieci, robią ogromne wrażenie. Są to subiektywne odczucia, spostrzeżenia i opisy ówczesnej rzeczywistości, przedstawione przez uczestników tamtych wydarzeń. Na ogół poruszane są tematy trudne, tak jak i trudny był sam okres wojny, o którym nasi rozmówcy opowiadają.

Treść książki została podzielona na 5 rozdziałów, do których w miarę możliwości przyporządkowano tematycznie poszczególne wypowiedzi:

  • 1) W przededniu wojny, pierwsze dni okupacji niemieckiej.
  • 2) Okupacja sowiecka w latach 1939-1941, zsyłka, wybuch wojny niemiecko-sowieckiej.
  • 3) Okupacja niemiecka w latach 1941-1945.
  • 4) Ofensywa radziecka. Koniec wojny. Powojenne prześladowania UB i NKWD.
  • 5) Żydzi w Wiźnie.

Projekt został zrealizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś patronat honorowy na jego realizacją objął Instytut Pamięci Narodowej.

Spotkanie promujące wydawnictwo odbędzie się w najbliższą niedzielę 19.12.2010r. o godz. 10.15 w Wiźnie, Pl.Raginisa 3.
Zapraszamy.