JEST ODPOWIEDŹ RADY OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA NA NASZ WNIOSEK O EKSHUMACJĘ

ada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wyraziła pozytywną opinię w sprawie naszego wniosku o ekshumację szczątków kpt. Władysława Raginisa i jego żołnierzy znajdujących się w mogile u podnóża Góry Strękowej, przy szosie z Wizny do Białegostoku. To długo oczekiwana, ale dobra wiadomość, od której (w praktyce) zależało podjęcie dalszych działań przez Stowarzyszenie.

Teraz oczekujemy na formalną zgodę od Wojewody Podlaskiego, jako organu władnego do podjęcia ostatecznej decyzji w tym zakresie. Nie mniej jednak pierwsze sygnały docierające do nas z Urzędu Wojewódzkiego wskazują na to, że stanowisko Wojewody będzie podobne. Tak więc przygotowujemy się do ekshumacji oraz ceremonii pogrzebowej. Myślimy również u upamiętnieniu miejsca poprzez zrobienie na Górze Strękowej pomnika-grobowca, ewentualnie o innej formie zagospodarowania tego miejsca. Będzie to przedmiotem naszych rozmów z władzami samorządowymi oraz szerokiej dyskusji społecznej. Przygotowanie koncepcji, szczegółowego projektu, niezbędnych pozwoleń budowlanych oraz same zagospodarowanie miejsca wymaga czasu i wszystko wskazuje na to, że ten etap prac realnie może zostać zrealizowany dopiero w przyszłym roku. Nie mniej jednak chcielibyśmy, aby do ekshumacji doprowadzić tak szybko, jak to będzie możliwe, jeszcze nawet w bieżącym roku. Dlatego też wszystkie zainteresowane osoby, instytucje i organizacje społeczne prosimy o wsparcie naszych działań i zapraszamy do współpracy, aby jak najlepiej przygotować uroczystość.

Więcej na stronie www.studioskorpion.pl