Uroczyste obchody 100 rocznicy urodzin kpt. Władysława Raginisa i 69 rocznicy bitwy pod Wizną

W dniach 5-10 września b.r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego odbyły się w Wiźnie uroczystości z okazji 100-nej rocznicy urodzin kpt. Władysława Raginisa i 69 rocznicy bitwy pod Wizną. Główna uroczystość rocznicowa odbyła się w dniu 6 września na terenie Szkoły Podstawowej w Wiźnie. Na wstępie prowadzący akademię Ryszard Rembiszewski zaprezentował obszerną biografię kpt. Władysława Raginisa, bohaterskiego dowódcy odcinka "Wizna", a następnie z bardzo ciekawym wykładem o życiu kpt. Raginisa i etosie polskiego oficera II Rzeczpospolitej wystąpił prof. Adam Dobroński historyk z Uniwersytetu w Białymstoku. Jacek Raginis-Królikiewicz, honorowy gość uroczystości i członek rodziny kpt. Ragnisa przestawił swoją wizję i ocenę cech osobowości bohaterskiego dowódcy. Miłą niespodziankę sprawiła wszystkim Pani Kazimiera Puchowicz, która zgodziła się przybyć na nasze uroczystości i opowiedzieć o kapitanie Raginisie, jakim go zapamiętała zanim po raz ostatni pożegnał się z jej rodziną (kapitan przez kilka dni przed bitwą przebywał w domu rodzinnym Pani Puchowicz, w rejonie schronu na Górze Strękowej). Sylwetka kapitana Raginisa - polskiego oficera, widziana oczami zwykłych ludzi zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. "Wysoki, przystojny, ciepły, grzeczny, ale zdecydowany" takim zapamiętała kapitana 14-letnia wówczas młoda mieszkanka Góry Strękowej.

W trakcie uroczystości zaprezentowano dwa filmy dokumentalne o bitwie pod Wizną ("Wierność" i "Dzwony z nad Wizny"), w których żołnierze kpt. Raginisa opowiadali zarówno o samych walkach jak też o ostatnich dramatycznych chwilach spędzonych ze swoim dowódcą, zanim poległ oddając życie za ojczyznę. Po raz pierwszy przybyli goście mogli zobaczyć unikalny ok. 2 min. film-dokument nakręcony przez niemieckiego żołnierza w trakcie przeprawy przez rzekę Narew, niedługo po tym jak zamilkł ostatni schron... W czasie uroczystości zaprezentowano również wystawę fotograficzną p.t. "Wizna i okolice w początkach wojny", a także wystawę fotograficzną pokazującą schrony odcinka obrony "Wizna" wg aktualnego, zachowanego stanu. Nauczyciele i młodzież ze Szkoły Podstawowej przygotowali wystawę pamiątek związanych z bitwą pod Wizną, w tym przedmiotów odnalezionych na polach bitwy, a także zdjęć i relacji żołnierzy. Poprzez uroczystości w Wiźnie chcieliśmy uczcić pamięć o bohaterskim dowódcy odcinka obrony "Wizna" i jego żołnierzach, którzy we wrześniu 1939r. tu na przedpolach Wizny walczyli i polegli w obronie Ojczyzny. Obecność tak licznie przybyłych gości, a także duże zainteresowanie mediów pozwala nam z satysfakcją stwierdzić, że pamięć o bohaterach spod Wizny jest wiecznie żywa.