GOŚCINNIE NA POMORZU

W dniach 18-20 maja na zaproszenie Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych gościliśmy w Koszalinie i Kołobrzegu, gdzie wzięliśmy udział w obchodach XX-lecia powołania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie oraz jubileuszu XX-lecia powstania Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. W maju br. mija 20 lat od chwili założenia tej organizacji w 1992 roku przez żołnierzy-weteranów Korpusu Ochrony Pogranicza.

Podczas obchodów mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej absolwentów szkolenia, podziwiać pokazy działań jednostki specjalnej Straży Granicznej, a wieczorem wziąć udział w koncercie Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. W kolejnym dniu pobytu na Pomorzu wzięliśmy udział w Sympozjum Naukowym w Kołobrzegu poświęconemu historii Straży Granicznej, w trakcie którego referat na temat poszukiwań, ekshumacji i uroczystego pochówku kpt. Władysława Raginisa wygłosił Prezes Stowarzyszenia „Wizna 1939” Dariusz Szymanowski. Przed rozpoczęciem części naukowej miała miejsce miła uroczystość wręczenia ekipie programu telewizyjnego Ośrodka TVP Lublin „Było .. nie minęło. Kronika zwiadowców historii” oraz red. Adamowi Sikorskiemu, Dużych Honorowych Odznak Korpusu Ochrony Pogranicza II RP, wyróżnień przyznawanych przez Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych dla osób i instytucji, w dowód uznania za popularyzację historii formacji granicznych (Stowarzyszenie „Wizna 1939” otrzymało to zaszczytne wyróżnienie w 2009r.).

Po południu na zaproszenie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, podczas zorganizowanej w tym dniu „Nocy Muzeów” zaprezentowaliśmy ekspozycję artefaktów odnalezionych podczas ekshumacji doczesnych szczątków kpt. Władysława Raginisa w sierpniu ub. roku. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających Muzeum, my zaś byliśmy pod ogromnym wrażeniem wspaniałych zbiorów zgromadzonych w Muzeum, ilości i ciekawej prezentacji, ale przede wszystkim klimatu i atmosfery właściwej dla tego miejsca.

Organizatorom dziękujemy za zaproszenie a Jubilatom życzymy dalszych sukcesów w działalności.