UROCZYSTOŚCI NA GÓRZE STRĘKOWEJ.

W minioną niedzielę na Górze Strękowej k. Wizny po raz kolejny oddaliśmy hołd naszym bohaterom, Żołnierzom Września, walczącym i poległym pod Wizną w 1939r. Na mogile mjr. Raginisa i kpt. Brykalskiego po raz kolejny pojawiły się biało-czerwone kwiaty, zapalono znicze. Uroczystość, skromniejsza niż zwykle, ale jak zawsze wspaniała, wzniosła i patriotyczna.

To wzruszające, ale i bardzo budujące, ze wśród tych, co pamiętali o kolejnej rocznicy byli najmłodsi, uczniowie Szkoły Podstawowej w Piątnicy Poduchownej (k. Łomży) im. kpt. Raginisa, którzy jak co roku, pomimo znacznej odległości od swojej szkoły i do tego w dzień wolny od nauki (!), poświęcili swój czas, by pod opieką nauczycieli, licznie pojawić się w samo południe na Górze Strękowej. Nie zabrakło też mieszkańców Wizny, którzy swoją obecnością i kwiatami uczcili pamięć „obrońców Wizny”. Obecność młodzieży na uroczystościach rocznicowych jest niemal tak pewna, jak pogoda, która od początku „jak na zamówienie” sprzyja organizatorom i uczestnikom uroczystości. W tym roku było wyjątkowo ciepło, pięknie i słonecznie, jak we wrześniu 1939 r. …

Po odegraniu Polskiego Hymnu Narodowego, którym rozpoczęto uroczystość, zgromadzonym wokół ruin schronu w krótkich słowach zostały przypomniane okoliczności śmierci mjr. Raginisa i kpt. Brykalskiego, po czym chwilą ciszy uczczono pamięć bohaterów. Następnie na mogile złożono wieńce i kwiaty, Posterunek Honorowy objęli rekonstruktorzy z Grupy Rekonstrukcyjnej Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu-Twierdzy. Uroczystość zakończył lot 1000 gołębi pocztowych nad miejscem walk, przygotowany (po raz kolejny od kilku lat) przez hodowców Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Wizna, Sekcja Łomża, Sekcja Nowogród oraz sympatyków i przyjaciół hodowców gołębi pocztowych.
W przeddzień, w sobotę, w Łomży zagrała „Forteca”. W czasie koncertu można było wysłuchać kilku utworów z repertuaru zespołu, w tym „Obrońcy spod Wizny”. Podczas koncertu „Forteca” otrzymała od Stowarzyszenia „Wizna 1939” i od Fundacji „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa, specjalne podziękowanie za działalność muzyczną i patriotyczną, za wkład w przywracanie pamięci o polskich bohaterach. Koncert poprzedziła projekcja filmu „Ochotnik z Auschwitz” o płk. (do niedawna rtm.) Witoldzie Pileckim.

Stowarzyszenie „Wizna 1939” skład podziękowanie wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób, w tym przez osobiste uczestnictwo, uświetniły tegoroczne obchody rocznicowe i w ten sposób dały wyraz czci i pamięci o tych, którzy przed 74 laty na „Reducie Wizna” swoje życie oddali Ojczyźnie.
Majorze Raginis, kapitanie Brykalski, Polska pamięta!

Ale wrzesień od dziś będzie się nam kojarzyć z inną ważną rocznicą i uroczystością, w której Stowarzyszenie wzięło udział, a o której obowiązkowo będziemy pamiętać. W dniu 6 września, w Warszawie przy ul. Na Bateryjce po raz pierwszy w historii składano wieńce i kwiaty w hołdzie obrońcom i bohaterom „dzieła fortyfikacyjnego nr 54” znanego bardziej, za sprawą wspaniałego poematu Adama Mickiewicza, jako „Reduta Ordona”.
6 września 1831r., 182 lata temu, ok. 300 osobowa załoga reduty odpierała atak kilkunastu tysięcy „Moskali”. Obroną reduty dowodził mjr Ignacy Dobrzelewski, zaś ppor. Juliusz Konstanty Ordon dowodził w placówce artylerią

Nam strzelać nie kazano. - Wstąpiłem na działo
I spojrzałem na pole; dwieście armat grzmiało.
Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi,
Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi[…];

Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona,
Jak głaz bodzący morze, reduta Ordona.
Sześć tylko miała armat; wciąż dymią i świecą […];

Po wdarciu się Rosjan do reduty, doszło w niej do silnej eksplozji, w wyniku której poniosło śmierć wielu żołnierzy po obu stronach. Choć wybuch ten wprawdzie kosztował dużo – jak pisał Ordon − zginęło bowiem wielu naszych, a więcej nieprzyjaciela, ocalił jednak życie większej liczby naszych żołnierzy, którzy byliby zginęli od bagnetu spitego i rozbestwionego żołdaka moskiewskiego.

W historycznym miejscu, które jeszcze niedawno było „publicznym śmietnikiem”, dziś stoi pomnik, który przypomina o wydarzeniach powstania listopadowego, w miejscu tym 6 września b.r. po raz pierwszy padła salwa honorowa na cześć obrońców reduty! Pod pomnikiem złożono m.in. wieniec od Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka.

W uroczystości na warszawskiej Ochocie, wzięło udział kilkaset osób, uczniów szkół, rekonstruktorów i żołnierzy. Po uroczystości można było obejrzeć efekty prac archeologicznych prowadzonych w miejscu odnalezienia reduty.

Poniżej fotorelacja z uroczystości w Wiźnie i Warszawie (fot. Marcin Sochoń).