Akademia Września 1939 r.

Stowarzyszenie „Wizna 1939” rozpoczyna realizację projektu pt. „Akademia Września 1939 r.”, dofinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Celem projektu jest umożliwienie osobom szczególnie zainteresowanym szkoleniem wojskowym oraz szeroko rozumianą historią militarną pogłębienie wiedzy i umiejętności przydatnych w działalności proobronnej, a także zapoznanie z historią walk pod Wizną, umożliwienie im zdobycia doświadczeń na "odcinku obrony Wizna" oraz zdobycie podstawowego doświadczenia taktycznego, strzeleckiego i ratowniczego.

Będą to także warsztaty historyczne ze szczególnym uwzględnieniem wychowania wojskowego.

„Akademia Września 1939 r.” jest projektem pilotażowym, który w przypadku powodzenia będzie kontynuowany wg przyjętej koncepcji w przyszłości, również w innych miejscach Polski. To przygoda, edukacja i wychowanie, ale też ogromny wysiłek i wysoki stopień trudności, jakiemu będą musieli sprostać uczestnicy.  

Przewidujemy bezpośredni udział w „Akademii” grupy 30 osób, rekrutujących się ze szkół, stowarzyszeń i innych organizacji o profilu działalności historycznym i proobronnym (uczniowie klas mundurowych, członkowie Związku Strzeleckiego i inni), kandydatów do pełnienia wyższych funkcji i aspirujących na wyższe stopnie w swoich organizacjach.

Nabór uczestników do projektu rozpocznie się 18 maja (stosowne informacja zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej).

Patronat medialny nad projektem objęły portale historyczne historia.mil.pl, historykon.pl oraz naszalomza.pl (portal informacyjny i telewizja).

Wspierać nas będzie Fundacja „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa.

Zapraszamy!