KAPITAN WŁADYSŁAW RAGINIS

 

Urodził się 27 czerwca 1908 roku w Dyneburgu – mieście, które dziś znajduje się na terenie Łotwy, ale przez lata było jednym z największych i najstarszych polskich skupisk w Inflantach Królewskich. Pochodził z rodziny ziemiańskiej z tradycjami patriotycznymi. Raginis ukończył Gimnazjum w Wilnie i tam zrobił maturę. Po ukończeniu Gimnazjum, w 1927 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej. Jeden z kolegów ze „szkolnej ławy” tak wspominał Raginisa: „Miał kresowy akcent, był cichy i nieśmiały. Szczupły, drobny blondynek…”. Raginis był uczniem przeciętnym, nie otrzymywał pochwał, ale i nie otrzymywał nagan. Edukację w Szkole Podchorążych Piechoty zakończył w 1928 roku. Następnie odbył krótką praktykę wojskową i w tym samym roku rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Szkołę tę ukończył 15 lipca 1930 roku w stopniu podporucznika z 38 lokatą na 234 kończących szkołę. W latach trzydziestych Raginis służył najpierw w 76 Pułku Piechoty w Grodnie jako dowódca plutonu. Potem pełnił także funkcję instruktora-wykładowcy w Szkole Podchorążych Piechoty, której był absolwentem. W 1939 r., w formie wyróżnienia, otrzymał przydział do elitarnego Korpusu Ochrony Pogranicza na stanowisko dowódcy 3 kompanii batalionu ciężkich karabinów maszynowych w ramach pułku KOP "Sarny" pod komendą ppłk. Nikodema Sulika (późniejszego dowódcę 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa). Następnie z Batalionu „Sarny” jego kompania została oddelegowana do Osowca (30 km od Wizny), a pod koniec sierpnia już jako załoga twierdzy Osowiec, obsadziła pozycje odcinka obrony „Wizna”. Kpt. Władysław Raginis, oficer II Rzeczypospolitej, symbol bohaterstwa, bezgranicznej wierności i oddania Ojczyźnie, przysiągł, że do końca będzie bronił powierzonych mu pozycji i danego słowa dotrzymał. Zginął 10 września 1939r. rozrywając się granatem w schronie dowodzenia na Górze Strękowej k. Wizny.

Staraniem Stowarzyszenia "Wizna 1939", z inicjatywy Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego, kpt. Władysław Raginis został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczenia odznaczenia rodzinie kpt. Raginisa odbyła się w dniu 6 września 2009r. na Górze Strękowej k. Wizny, podczas uroczystych obchodów 70 rocznicy Bitwy pod Wizną.

W dniach 02-22 sierpnia 2011r. Stowarzyszenie "Wizna 1939" zorganizowało i przeprowadziło ekshumację doczesnych szczątków pochowanych w 1939r. w mogile wojennej u podnóża Góry Strękowej. Badania DNA przeprowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku potwierdziły, że odnalezione szczątki należały do kapitana Władysława Raginisa. W dniu 10 września 2011r., po 72 latach od bohaterskiej śmierci kapitana odbył się jego uroczysty pogrzeb w mogile wojennej urządzonej w ruinach schronu dowodzenia na Górze Strękowej.

Cześć jego pamięci!