Podlaska Marka Roku

W dniu wczorajszym w salach Dworku Czarneckiego w Białymstoku odbyła się prezentacja pretendentów kandydujących do miana Podlaskiej Marki Roku – cyklicznego konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego. W kategorii „Przedsięwzięcie” do konkursu zostały również zgłoszone Obchody 70 rocznicy bitwy pod Wizną, jakie miały miejsce w dniu 6 września 2009r. na Górze Strękowej k. Wizny.

Czytaj więcej...

KOP - po spotkaniu w Wiźnie

W dniu 19.02.2010 r. Stowarzyszenie „Wizna 1939” zorganizowało spotkanie poświęcone Korpusowi Ochrony Pogranicza. Naszymi specjalnymi gośćmi byli członkowie Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z Warszawy.

Czytaj więcej...

KORPUS OCHRONY POGRANICZA

12 września 1924r. ówczesne Ministerstwo Spraw Wojskowych pod kierunkiem Władysława Sikorskiego wydało rozkaz o utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), jako specjalnej formacji wojskowej czasu pokoju. Utworzenie KOP-u było konsekwencją sytuacji na wschodniej granicy II Rzeczypospolitej, jaka zapanowała po podpisaniu traktatu pokojowego pomiędzy Polską, Rosją i Ukrainą po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920, ustalającego przebieg granic pomiędzy tymi państwami (tzw. Traktat ryski, podpisany w Rydze 18 marca 1921r.).

Czytaj więcej...

CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI HISTORYCZNEJ W WIŹNIE

Od 1-go września czynne jest w Wiźnie Centrum Informacji i Edukacji Historycznej, zorganizowane przez Stowarzyszenie "Wizna 1939" w ramach projektu p.t. "Historia źródłem integracji społeczności lokalnej". Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Patronat nad działalnością CIiEH w Wiźnie objęło Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej...