STRAŻ GRANICZNA II RZECZYPOSPOLITEJ

Po odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 1918 roku, głównym zadaniem jakie stanęło przed rządem polskim było zabezpieczenie granic państwa polskiego.

Czytaj więcej...

ŻAŁOBNE PIEŚNI KATYŃSKI ŚPIEWA LAS ...

Historia znów zatoczyła koło. 70 lat temu katyński las niedaleko Smoleńska był świadkiem okrutnego mordu na polskich oficerach. Dziś, w rocznicę tamtych wydarzeń dotknęła nas kolejna tragedia narodowa. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński,

Czytaj więcej...

Podlaska Marka Roku

W dniu wczorajszym w salach Dworku Czarneckiego w Białymstoku odbyła się prezentacja pretendentów kandydujących do miana Podlaskiej Marki Roku – cyklicznego konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego. W kategorii „Przedsięwzięcie” do konkursu zostały również zgłoszone Obchody 70 rocznicy bitwy pod Wizną, jakie miały miejsce w dniu 6 września 2009r. na Górze Strękowej k. Wizny.

Czytaj więcej...

KOP - po spotkaniu w Wiźnie

W dniu 19.02.2010 r. Stowarzyszenie „Wizna 1939” zorganizowało spotkanie poświęcone Korpusowi Ochrony Pogranicza. Naszymi specjalnymi gośćmi byli członkowie Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z Warszawy.

Czytaj więcej...

KORPUS OCHRONY POGRANICZA

12 września 1924r. ówczesne Ministerstwo Spraw Wojskowych pod kierunkiem Władysława Sikorskiego wydało rozkaz o utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), jako specjalnej formacji wojskowej czasu pokoju. Utworzenie KOP-u było konsekwencją sytuacji na wschodniej granicy II Rzeczypospolitej, jaka zapanowała po podpisaniu traktatu pokojowego pomiędzy Polską, Rosją i Ukrainą po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920, ustalającego przebieg granic pomiędzy tymi państwami (tzw. Traktat ryski, podpisany w Rydze 18 marca 1921r.).

Czytaj więcej...