MONTE CASSINO

Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur! Musicie, musicie, musicie, za kark wziąć i strącić go z gór …
Tymi słowami w nocy z 17 na 18 maja 1944r. Feliks Konarski zachęcał żołnierzy II Korpusu Polskiego na kilka godzin przed ostatnim szturmem na klasztor, do rozprawienia się z wrogiem. I wroga pokonali!

Czytaj więcej...

STRAŻ GRANICZNA II RZECZYPOSPOLITEJ

Po odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 1918 roku, głównym zadaniem jakie stanęło przed rządem polskim było zabezpieczenie granic państwa polskiego.

Czytaj więcej...

ŻAŁOBNE PIEŚNI KATYŃSKI ŚPIEWA LAS ...

Historia znów zatoczyła koło. 70 lat temu katyński las niedaleko Smoleńska był świadkiem okrutnego mordu na polskich oficerach. Dziś, w rocznicę tamtych wydarzeń dotknęła nas kolejna tragedia narodowa. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński,

Czytaj więcej...

Podlaska Marka Roku

W dniu wczorajszym w salach Dworku Czarneckiego w Białymstoku odbyła się prezentacja pretendentów kandydujących do miana Podlaskiej Marki Roku – cyklicznego konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego. W kategorii „Przedsięwzięcie” do konkursu zostały również zgłoszone Obchody 70 rocznicy bitwy pod Wizną, jakie miały miejsce w dniu 6 września 2009r. na Górze Strękowej k. Wizny.

Czytaj więcej...

KOP - po spotkaniu w Wiźnie

W dniu 19.02.2010 r. Stowarzyszenie „Wizna 1939” zorganizowało spotkanie poświęcone Korpusowi Ochrony Pogranicza. Naszymi specjalnymi gośćmi byli członkowie Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z Warszawy.

Czytaj więcej...