CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI HISTORYCZNEJ W WIŹNIE

Od 1-go września czynne jest w Wiźnie Centrum Informacji i Edukacji Historycznej, zorganizowane przez Stowarzyszenie "Wizna 1939" w ramach projektu p.t. "Historia źródłem integracji społeczności lokalnej". Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Patronat nad działalnością CIiEH w Wiźnie objęło Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej...

UCZONEMU KU REFLEKSJI ...

Spór historyczny toczą zazwyczaj między sobą znawcy bądź entuzjaści historii - nie zawsze utytułowani mianem zawodowych historyków. W sporze historycznym pozostają także często całe narody, co oznacza zróżnicowaną opinię społeczną dwóch lub większej ilości nacji. W każdym jednak sporze uczestniczą obrońcy odmiennych wersji wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. A to wiąże się z lepszą lub gorszą znajomością faktów historycznych a przede wszystkim z odmienną ich interpretacją.

Czytaj więcej...

OBCHODY 70. ROCZNICY BITWY POD WIZNĄ - GÓRA STRĘKOWA k. WIZNY, 6 września 2009r

W dniu 06.09.2009r. na Górze Strękowej k. Wizny odbyły się uroczyste obchody 70. Rocznicy Bitwy pod Wizną. W uroczystościach wzięło udział kilkanaście tysięcy osób, które przybyły z całej Polski, by oddać cześć polskim żołnierzom walczącym pod Wizną w 1939r.

Czytaj więcej...

HONOR


Już 31 sierpnia na ścianie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zostanie zawieszony mega-banner promujący obchody 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz koncert plenerowy na Górze Strękowej k. Wizny „W hołdzie kpt. Raginisowi i Obrońcom Wizny” z udziałem szwedzkiej grupy heavy metalowej SABATON, planowany na niedzielę 6.IX. Koncert będzie częścią organizowanych w tym dniu uroczystości upamiętniających 70. Rocznicę Bitwy pod Wizną, pod Patronatem Honorowym Prezydenta R.P.. Stowarzyszenie „Wizna 1939” jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia (razem z Narodowym Centrum Kultury)

Czytaj więcej...