BRONIMY POLA BITWY POD BYCZYNĄ! STOWARZYSZENIE STRONĄ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PRZED RDOŚ

Zbliża się 433 rocznica bitwy pod Byczyną (24 I 1588 r.), wielkiego triumfu wojsk hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego nad armią Maksymiliana III Habsburga. O bitwie i o naszych działaniach pisaliśmy w lipcu 2019 r. na naszej stronie:

http://www.wizna1939.eu/index.php/137-wspolnie-walczymy-o-pole-bitwy-pod-byczyna

Czytaj więcej...

ATAK ŻYDOWSKIEJ KOMISJI ŚLEDCZEJ NA STOWARZYSZENIE „WIZNA 1939” ODPARŁY SĄD I PROKURATURA. CO DALEJ ZE SPRAWĄ?

Jak Państwo pamiętają, reprezentujący Żydowską Komisję Śledczą
łódzki adwokat Wiktor Celler wytoczył niedawno przeciwko naszej organizacji najcięższe zarzuty. Zostaliśmy oskarżeni o „znieważenie zwłok ludzkich i miejsca pochówku, obrazę uczuć religijnych”, a nawet „o dyskryminację z powodu przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej”. W akcie oskarżenia zostaliśmy nazwani „lokalnym, wiejskim towarzystwem historycznym”, które zlekceważyło zastrzeżenia Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha; przy tym treść naszej odpowiedzi z dnia 7 listopada na pismo Komisji rabinicznej do spraw cmentarzy uznano za pogardę dla norm żydowskiego prawa religijnego.

Czytaj więcej...

OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA „WIZNA 1939”. APEL DO WOJEWODY PODLASKIEGO

W związku ze skierowaniem do prokuratury i sądu przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nieuzasadnionych, krzywdzących i szkalujących oskarżeń wobec członków Stowarzyszenia „Wizna 1939”, a także reprezentującego organizację Dariusza Szymanowskiego, o rzekomym prowadzeniu w dniu 12 października 2019 r. w Wiźnie poszukiwań zabytków [podczas których natrafiono na szczątki ludzkie, prawdopodobnie miejscowych Żydów, zamordowanych w czerwcu 1941 r. przez Niemców], wbrew warunkom wydanego pozwolenia, tj. o podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 109a ustawy o ochronie zabytków […], zwracamy się do  Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego o zwolnienie z pracy w trybie dyscyplinarnym Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Małgorzatę Dajnowicz oraz jej zastępcę Małgorzatę Kierzkowską.

Czytaj więcej...

Odpowiedź na „Komunikat Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie fałszywych informacji rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie „Wizna 1939”, dotyczących planowanej ekshumacji w miejscowości Guty-Bujno”

Szanowni Państwo,
pełni obaw dotyczących funkcjonowania instytucji państwowej i wiarygodności informacji, jakie podawane są na stronach Instytutu Pamięci Narodowej, poniżej przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie komunikatu, który w dniu 7 sierpnia br. został zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej IPN w zakładce „dla mediów”.

Czytaj więcej...

IPN BLOKUJE EKSHUMACJE ŻOŁNIERZY POLSKICH Z 1920 ROKU. APEL DO PREZYDENTA

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się do Pana z apelem o pomoc w bulwersującej i niezrozumiałej dla nas sprawie, z apelem o spowodowanie przywrócenia zgodnego z prawem działania Instytutu Pamięci Narodowej. Chcemy godnie upamiętnić polskich żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, a Instytut Pamięci Narodowej skutecznie i z premedytacją nam to blokuje i ogranicza!

Czytaj więcej...