Odpowiedź na „Komunikat Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie fałszywych informacji rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie „Wizna 1939”, dotyczących planowanej ekshumacji w miejscowości Guty-Bujno”

Szanowni Państwo,
pełni obaw dotyczących funkcjonowania instytucji państwowej i wiarygodności informacji, jakie podawane są na stronach Instytutu Pamięci Narodowej, poniżej przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie komunikatu, który w dniu 7 sierpnia br. został zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej IPN w zakładce „dla mediów”.

Czytaj więcej...

IPN BLOKUJE EKSHUMACJE ŻOŁNIERZY POLSKICH Z 1920 ROKU. APEL DO PREZYDENTA

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się do Pana z apelem o pomoc w bulwersującej i niezrozumiałej dla nas sprawie, z apelem o spowodowanie przywrócenia zgodnego z prawem działania Instytutu Pamięci Narodowej. Chcemy godnie upamiętnić polskich żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, a Instytut Pamięci Narodowej skutecznie i z premedytacją nam to blokuje i ogranicza!

Czytaj więcej...

ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE DO SPROSTOWANIA I PRZEPROSIN

Pani Małgorzata Dajnowicz
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Białymstoku

Szanowna Pani,
Potwierdzam, że w dniu 23 maja br. otrzymałem od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku „Wezwanie” „do zamieszczenia na kanale Wizny Dziennik Polowy (utworzonym przez Stowarzyszenie „Wizna 1939”) oraz stronie internetowej Stowarzyszenia „Wizna 1939” (https://www.wizna1939.eu)”, sprostowania i przeproszenia Podlaskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków w terminie 3-ch dni od daty otrzymania wezwania, oraz do zaniechania zamieszczania w przyszłości […] nieprawdziwych informacji dotyczących działalności Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz osób zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku”.

„Wezwanie” zostało przesłane na adres mailowy oraz za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę odbiorczą Stowarzyszenia „Wizna 1939”, wykorzystywaną w postępowaniach administracyjnych toczących się przed tut. organem (PWKZ). Było to więc działanie nieuprawnione, gdyż wykorzystała Pani nasze dane osobowe udostępnione dla potrzeb postępowań administracyjnych, do celów niezwiązanych z tymi postępowaniami.

W związku z otrzymaniem pisma, zajmuję następujące stanowisko w sprawie.

Czytaj więcej...

NIEWYGODNA PRAWDA

Szanowni Państwo,
dzisiaj otrzymaliśmy wezwanie Podlaskiego Konserwatora Zabytków Pani Małgorzaty Dajnowicz, do zamieszczenia sprostowania i przeprosin na stronie Stowarzyszenia oraz na kanale YouTube "Wizny Dziennik Polowy", w związku z opublikowaniem filmu "Jedwabne zaczęło się w Wiźnie. Mord w Kuźni" (link do filmu poniżej).

https://www.youtube.com/watch?v=C1f9sz1lOkM

Czytaj więcej...

SZCZĄTKI SAMOLOTU PZL P.11C POR. STEFANA OKRZEI ODNALEZIONE

Przez wiele lat po zakończeniu II wojny światowej heroiczne walki polskich lotników z Niemcami były zakłamywane i przemilczane. Stowarzyszenie „Wizna 1939” przywraca bohaterom pamięć i prowadzi badania miejsc lotniczych walk. Tym razem odnaleźliśmy szczątki samolotu por. Stefana Stanisława Okrzei (młodszego brata Stefana Aleksandra Okrzei, straconego za działalność patriotyczną na stokach Cytadeli Warszawskiej), który rozbił się w m. Kręgi pod Wyszkowem
5 września 1939 roku.

Czytaj więcej...