ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE DO SPROSTOWANIA I PRZEPROSIN

Pani Małgorzata Dajnowicz
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Białymstoku

Szanowna Pani,
Potwierdzam, że w dniu 23 maja br. otrzymałem od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku „Wezwanie” „do zamieszczenia na kanale Wizny Dziennik Polowy (utworzonym przez Stowarzyszenie „Wizna 1939”) oraz stronie internetowej Stowarzyszenia „Wizna 1939” (https://www.wizna1939.eu)”, sprostowania i przeproszenia Podlaskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków w terminie 3-ch dni od daty otrzymania wezwania, oraz do zaniechania zamieszczania w przyszłości […] nieprawdziwych informacji dotyczących działalności Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz osób zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku”.

„Wezwanie” zostało przesłane na adres mailowy oraz za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę odbiorczą Stowarzyszenia „Wizna 1939”, wykorzystywaną w postępowaniach administracyjnych toczących się przed tut. organem (PWKZ). Było to więc działanie nieuprawnione, gdyż wykorzystała Pani nasze dane osobowe udostępnione dla potrzeb postępowań administracyjnych, do celów niezwiązanych z tymi postępowaniami.

W związku z otrzymaniem pisma, zajmuję następujące stanowisko w sprawie.

Czytaj więcej...

NIEWYGODNA PRAWDA

Szanowni Państwo,
dzisiaj otrzymaliśmy wezwanie Podlaskiego Konserwatora Zabytków Pani Małgorzaty Dajnowicz, do zamieszczenia sprostowania i przeprosin na stronie Stowarzyszenia oraz na kanale YouTube "Wizny Dziennik Polowy", w związku z opublikowaniem filmu "Jedwabne zaczęło się w Wiźnie. Mord w Kuźni" (link do filmu poniżej).

https://www.youtube.com/watch?v=C1f9sz1lOkM

Czytaj więcej...

SZCZĄTKI SAMOLOTU PZL P.11C POR. STEFANA OKRZEI ODNALEZIONE

Przez wiele lat po zakończeniu II wojny światowej heroiczne walki polskich lotników z Niemcami były zakłamywane i przemilczane. Stowarzyszenie „Wizna 1939” przywraca bohaterom pamięć i prowadzi badania miejsc lotniczych walk. Tym razem odnaleźliśmy szczątki samolotu por. Stefana Stanisława Okrzei (młodszego brata Stefana Aleksandra Okrzei, straconego za działalność patriotyczną na stokach Cytadeli Warszawskiej), który rozbił się w m. Kręgi pod Wyszkowem
5 września 1939 roku.

Czytaj więcej...

LIST DO RABINA

W związku z odnalezieniem na terenie Wizny szczątków ludzkich pochodzących prawdopodobnie z okresu II wojny światowej, w dniu 17 października Naczelny Rabin Polski skierował list do Stowarzyszenia "Wizna 1939", prosząc o wyjaśnienia w tej sprawie. W szczególności Rabin poprosił o informacje, jakie są założenia i cele działań podjętych przez Stowarzyszenie w Wiźnie, a także na jakiej podstawie prowadziliśmy prace. Poniżej prezentujemy treść odpowiedzi udzielonej Rabinowi.

 

Czytaj więcej...

LIST OD RABINA

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy list od Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, nawiązujący do naszych ostatnich działań na terenie miejscowości Wizna. Podczas badań terenowych na polu ornym natrafiliśmy na szczątki ludzkie z okresu II wojny światowej (patrz poprzedni artykuł). Prace poszukiwawcze w Wiźnie prowadziliśmy zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i na podstawie statutu Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...