Akademia Września 1939 r.

Stowarzyszenie „Wizna 1939” rozpoczyna realizację projektu pt. „Akademia Września 1939 r.”, dofinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Celem projektu jest umożliwienie osobom szczególnie zainteresowanym szkoleniem wojskowym oraz szeroko rozumianą historią militarną pogłębienie wiedzy i umiejętności przydatnych w działalności proobronnej, a także zapoznanie z historią walk pod Wizną, umożliwienie im zdobycia doświadczeń na "odcinku obrony Wizna" oraz zdobycie podstawowego doświadczenia taktycznego, strzeleckiego i ratowniczego.

Będą to także warsztaty historyczne ze szczególnym uwzględnieniem wychowania wojskowego.

Czytaj więcej...

Pamięci Sybiraków z Wizny.

Pomnik-mural upamiętniający wywózki „na Sybir” mieszkańców Wizny powstał w miniony weekend w Wiźnie.  I choć, jak mówi Marianna Karpińska, która przeżyła zesłanie, wracają przykre wspomnienia, to trzeba o tym pamiętać, by już nigdy się nie powtórzyło

Pamiętajmy więc o rodzinach wywiezionych z Wizny, ale też o dramacie kilkuset tysięcy innych obywateli polskich, zabranych w drogę do raju, w latach 1940-1941, a namalowany obraz niech nam o tamtych wydarzeniach przypomina.

Czytaj więcej...

Droga do raju ...

Wielki łomot w drzwi i okna i krzyki „odkryj, odkryj!”. Tak najczęściej rozpoczynała się „droga do raju”, jak ją po latach określił Aleksander Gawrychowski, jeden z mieszkańców Wizny, deportowany w grupie 14-tu rodzin  z Wizny, podczas ostatniej, 4-tej wywózki do Kazachstanu, jaka miała miejsce w nocy z 20 na 21 czerwca 1941 r. Wśród osób skazanych na zsyłkę, uznanych za "wroga sowietskowo naroda", była wtedy także mała, 3-letnia Marianna Dobrońska.

W pierwszy majowy weekend (1-3 maja), na ścianie domu w Wiźnie przy cmentarzu, w miejscu, z którego zabierano małą Mariannę wraz z jej rodziną. zostanie namalowany kolejny mural-pomnik, tym razem upamiętniający deportacje rodzin z Wizny z lat 1940-1941. 

Czytaj więcej...

Trochę wspomnień.

Przeglądając archiwum Stowarzyszenia, odnaleźliśmy w nim dwa nie prezentowane dotychczas publicznie filmy, które mamy nadzieję zainteresują wszystkich, którym bliska jest historia walk pod Wizną i postaci mjr. Władysława Raginisa.

Czytaj więcej...

Spotkanie z historią – Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie.

Stowarzyszenie „Wizna 1939”, Fundacja „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa oraz Muzeum Garnizonu i Ziemi Ostrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, zapraszają na Spotkanie z historią poświęcone Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Lubiejewskej 158 (siedziba Muzeum Garnizonu i Ziemi Ostrowskiej).

Czytaj więcej...