NIEWYGODNA PRAWDA

Szanowni Państwo,
dzisiaj otrzymaliśmy wezwanie Podlaskiego Konserwatora Zabytków Pani Małgorzaty Dajnowicz, do zamieszczenia sprostowania i przeprosin na stronie Stowarzyszenia oraz na kanale YouTube "Wizny Dziennik Polowy", w związku z opublikowaniem filmu "Jedwabne zaczęło się w Wiźnie. Mord w Kuźni" (link do filmu poniżej).

https://www.youtube.com/watch?v=C1f9sz1lOkM

Pani Dajnowicz zarzuca nam podanie w filmie nieprawdziwych informacji o prowadzonych przez nas poszukiwaniach w Wiźnie, nieprawdziwych informacji dotyczących działań osób zatrudnionych w Podlaskim Urzędzie Ochrony Zabytków, a także negatywnej oceny działań Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zarzuca nam także naruszenie jej dóbr osobistych (dobrego imienia) oraz dóbr osobistych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (renomy) i osób w nim zatrudnionych.

Do sprawy podchodzimy z najwyższą powagą, a nasze stanowisko w tej sprawie zajmiemy, zgodnie z oczekiwaniami zawartymi w piśmie, w najbliższy wtorek 26 maja br., podając je do publicznej wiadomości na naszym portalu.

Dariusz Szymanowski