WNIOSEK O EKSHUMACJĘ CIAŁA KPT. RAGINISA

W dniu 27 stycznia 2011r. Stowarzyszenie "Wizna 1939" złożyło wniosek do Wojewody Podlaskiego oraz do Wójta i Rady Gminy Zawady o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do ekshumacji ciał kpt. Władysława Raginisa i por. Stanisława Brykalskiego oraz o zorganizowanie uroczystego pogrzebu naszym bohaterom.

 

Wizna, 26 stycznia 2011r.

Wojewoda Podlaski
Pan Maciej Żywno

Wójt Gminy Zawady
Pan Krzysztof Wądołowski

Rada Gminy Zawady

Szanowni Państwo.

Na terenie wsi Góra Strękowa (gm. Zawady, pow. białostocki) przy drodze prowadzącej z Wizny do Białegostoku znajduje się mogiła, w której pod koniec września 1939r., po bitwie pod Wizną pochowano ciała bohaterskich polskich obrońców: kapitana Władysława Raginisa – dowódcy linii obrony odcinka „Wizna”, porucznika Stanisława Brykalskiego – zastępcy dowódcy oraz nieznanego żołnierza, który zginął w sąsiednim schronie „Kurpiki”.

Kpt. Raginis dla Ojczyzny i w imię honoru poświęcił swoje młode życie i jako ostatni żołnierz osamotnionej reduty „Wizna”, dotrzymując złożonej wobec żołnierzy przysięgi, że żywy nie opuści bronionej pozycji, rozerwał się granatem w bunkrze na Górze Strękowej. Jednak to, co stało się później z ciałem kapitana jest chyba jeszcze bardziej dramatyczne, niż jego śmierć. Wg relacji świadków ciało kapitana, zanim pozwolono je pochować, zostało zbezczeszczone przez żołnierzy niemieckich i podpalone. Po ok. 3-ch tygodniach, gdy na mocy Paktu Ribbentrop-Mołotow Wiznę zajęli Rosjanie, przejęli pod kontrolę również schron na Górze Strękowej. Nie chcąc się pogodzić ze świadomością, że obok ich posterunku znajduje się grób polskich żołnierzy, nakazali miejscowej ludności wykopać ciała i przenieść je jak najdalej od schronu. Wybrano miejsce ok. 400m dalej, u podnóża góry, przy drodze do Białegostoku i tam ich pochowano. Leżą tam do dziś, nasi bohaterowie, bez pogrzebu i z nakazu żołnierzy Armii Czerwonej …

Za swoją bohaterską postawę we wrześniu 1939r. kpt. Władysław Raginis dwukrotnie został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, zaś w 2009r. roku, podczas uroczystości 70 rocznicy bitwy pod Wizną, za swoje zasługi dla obronności kraju został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta R.P. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski; por. Stanisław Brykalski podczas tej samej uroczystości został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą.

Wydaje się jednak w świetle przytoczonych faktów, że nie jest to wszystko, co powinniśmy zrobić dla upamiętnienia naszych bohaterów spod Wizny.
Dlatego Stowarzyszenie „Wizna 1939” zwraca się do Państwa z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do ekshumacji szczątków ww. polskich żołnierzy spoczywających w mogile przy drodze do Białegostoku i przeniesienie ich na Górę Strękową, na miejsce obok schronu, w którym zginęli oraz o zorganizowanie uroczystego pogrzebu, którego nasi polegli bohaterowie dotychczas nie mieli.

Przedstawiając powyższe, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku, deklarujemy jednocześnie gotowość naszego Stowarzyszenia do czynnego udziału w pracach związanych z organizacją uroczystości.

Z poważaniem:
Dariusz Szymanowski
Prezes Stowarzyszenia "Wizna 1939"

 

Do wiadomości, z prośbą o poparcie naszego wniosku:
- Prof. Tomasz Nałęcz Doradca Prezydenta R.P. ds. historii i dziedzictwa narodowego
- Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
- Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych