Tablica ku czci Władysława Raginisa

W minioną niedzielę, 31 marca br. w kościele garnizonowym św. Kazimierza w Katowicach, miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci mjr. Władysława Raginisa, dowódcy obrony odcinka „Wizna” oraz jego żołnierzy. Tablicę ufundowała Pani dr Bożena Cząstka-Szymon, przez długie lata związana z Uniwersytetem Śląskim, zaś autorem tablicy jest rzeźbiarz Tomasz Wenklar. Na tablicy widnieje napis: „PAMIĘCI BOHATERSKICH OBROŃCÓW WIZNY I ICH KOMENDANTA KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA, KTÓRZY W DNIACH 7-10.IX.1939 R. POWSTRZYMYWALI ATAKI CZTERDZIESTOKROTNIE PRZEWAŻAJĄCYCH WOJSK NIEMIECKICH. W PIERWSZĄ ROCZNICĘ POWTÓRNEGO POGRZEBU KPT. W. RAGINISA I POR. S. BRYKALSKIEGO”.

Jak wyjaśniła fundatorka, Władysław Raginis jest jej bohaterem od czasów harcerstwa, zaś ona sama stara się tylko stosować do słów ks. Jana Chrapka, który mówił: „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię”.

W uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina mjr. Raginisa i kpt. Brykalskiego, a tablicę  odsłonił wraz z fundatorką Grzegorz Królikiewicz, autor filmu dokumentalnego „Wierność” z 1969 r. . Podczas mszy św. w trakcie której dokonano odsłonięcia tablicy kazanie wygłosił ks. Grzegorz Golec, który powiedział m. in.  „Wspominamy dzisiaj bohaterów drugiej wojny światowej nie tylko ze względu na szacunek i wdzięczność za ich bohaterstwo. Także dlatego, że ich trud dał fundamenty pod budowlę, którą my dzisiaj wznosimy. Nie wolno nam umniejszać tej więzi, która łączy współczesnych Polaków z bohaterami naszej przeszłości …”. Do wzięcia udziału w uroczystości został również zaproszony przedstawiciel Stowarzyszenia „Wizna 1939” i Fundacji „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa, Dariusz Szymanowski, który pod tablicą złożył kwiaty od Fundacji i Stowarzyszenia.

W kolejnym dniu pobytu na Śląsku Dariusz Szymanowski spotkał się w Gliwicach z młodzieżą ze szkół gimnazjalnych i liceów. To jedno z wielu spotkań edukacyjnych, jakie systematycznie prowadzi Stowarzyszenie „Wizna 1939”, poprzednie odbyło się w Krakowie. Podczas takich spotkań młodzież ma możliwość wysłuchania wykładu o historii walk pod Wizną, połączonego z prezentacją unikalnych zdjęć. To także okazja do porozmawiania o współczesnym znaczeniu patriotyzmu. Uczestnicy spotkań otrzymują liczne pamiątki i upominki związane z historią, ufundowane przez Stowarzyszenie i Fundację "Honor, Ojczyzna".

Poniżej zdjęcia z uroczystości w Katowicach oraz ze spotkania w Gliwicach. Autorzy zdjęć: Dariusz Szymanowski, Wiesław Golec