BUDUJĄ DROGĘ NA SZCZĄTKACH POLSKICH ŻOŁNIERZY?

Pomimo naszej interwencji (7 września br.) w sprawie odnalezienia na wysokości wsi Mątwica k. Nowogrodu przy modernizacji drogi wojewódzkiej 645, szczątków m. in. polskich żołnierzy, wykonawca nadal kontynuuje prace budowlane.

Czytaj więcej...

79. rocznica bitwy pod Wizną – obchody 9 września (niedziela)

Zbliża się kolejna rocznica bitwy pod Wizną. 10 września 1939 r. dokonał się ostatni akt tej bitwy - w schronie dowodzenia na Górze Strękowej rozerwał się granatem dowódca kpt. Władysław Raginis, dotrzymując honorowej przysięgi, że albo obroni powierzone mu pozycje, albo żywy nie opuści odcinka. Dzień wcześniej na ołtarzu Ojczyzny swoje młode życie złożył por. Stanisław Brykalski – dowódca artylerii. Stało się już tradycją, że w rocznicę walk w sposób szczególny uczcimy pamięć obrońców odcinka „Wizna”, którzy w nierównej walce stawili mężny opór przeważającym siłom XIX Korpusu Pancernego gen. Heinza Guderiana.

Czytaj więcej...

ŚLADY NIEMIECKIEJ ZBRODNI W WIŹNIE

- Czy może Pan wskazać to miejsce, gdzie tych Żydów zamordowano, to gdzieś tutaj, tak?
- Tak, tu, o... Jak by wziął w stronę tego zboża i do tego miejsca. O, gdzieś tu był kanałek wykopany…, tak, o tu, mniej więcej.
- A tu Niemiec stał i z karabinu… ?
- Nie jeden! Kilku było.
- I z karabinu maszynowego strzelał tu do tych leżących?
- Tak, z automatu.
- I co?
- I następne…
- Na tych kładli się, co leżeli zabici w dole?
- Tak, na nich. Jeszcze później, jak zawalili ziemię…, tu nie jest głęboko, tak gdzieś z tyle… [ok. 80 cm – przyp. D.S.], to ziemia popękana była, jeszcze się ruszali, a ci zawalili i dobijali...

Czytaj więcej...

SILNIK I ELEMENTY AMERYKAŃSKIEGO SAMOLOTU BOMBOWEGO LIBERATOR ODNALEZIONE NA POLACH KRZCZONOWA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

W sobotę 21 kwietnia br., na zaproszenie „Społecznego Komitetu Upamiętnienia Poległych Pilotów SAAF RAF w katastrofie Liberatora B24L EW-250 w 1944 r.”, Stowarzyszenie „Wizna 1939” zorganizowało i przeprowadziło prace badawcze w rejonie miejsca upadku samolotu. Celem prac było dokładne zlokalizowanie miejsca katastrofy i odnalezienie ocalałych części i szczątków maszyny.

Czytaj więcej...

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

PROGRAM UROCZYSTOŚCI POŻEGNANIA I POCHÓWKU
 ŻOŁNIERZY 201 PUŁKU PIECHOTY (OCHOTNICZEGO)
poległych w boju pod Paprocią i Pęchratką 4 sierpnia 1920 roku,
odnalezionych i ekshumowanych z pola walki
przez Stowarzyszenie „Wizna 1939” pod koniec listopada 2017 r.

Czytaj więcej...